Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Zabytki miasta Krakowa
Streszczenie:
Zbiór danych, wchodzących w skład zabytków miasta Krakowa, tj. obszary urbanistyczne, miasto pomnik, strefy nadzoru archeologicznego, mała architektura, urządzenia techniki, zieleń.
Słowa kluczowe:
mała architektura, miasto pomnik, MSIP, niepobieralne, KZ
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą być podstawą do wykonywania prezentacji kartograficznej żadnego projektu. Liczne tereny zielone objęte ochroną konserwatorską, zwłaszcza wchodzące w skład zespołów dworsko-parkowych nie są zamapowane, a wyłącznie wymienione w opisie zabytku. Dlatego też każdorazowo zakres ochrony konserwatorskiej terenów zielonych wymaga konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków\". Ponadto warstwę graficzną należy zweryfikować z listą adresową gminnej ewidencji zabytków, uzgodnioną z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z listą obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Listy te dostępne są na http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=18307.

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kanonicza 24

31-002 Kraków

Polska

mkz@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006