Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Zagospodarowanie terenu
Streszczenie:
Zestaw danych obejmujący lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ich charakterystykę.
Słowa kluczowe:
BDOT, sieć wodna, sieć komunikacyjna, pokrycie terenu, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, MSIP, niepobieralne, GD
Kategoria:
Biologia i ekologia, Kataster,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Formaty udostępniania danych:
WMS,
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006