Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Strefy parkowania
Streszczenie:
Zbiór danych przedstawiający zasięg stref parkowania na podstawie Uchwał Rady Miasta Krakowa o numerach: LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013) oraz XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17. Od 22 września 2019 r. Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie powiększył się o nowe sektory tj. os. Podwawelskie i Zabłocie, rozszerzeniu uległy dotychczasowe obszary podstref P6I i P8. Szczegółowe informacje zawiera Uchwała Nr XXIII/456/19 RMK z dnia 17 lipca 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 RMK z dnia 22 listopada 2017 r. Od 15 grudnia 2019 r. zmianie uległa wysokość opłat postojowych oraz kwota minimalna opłaty za postój, która wynosi 2 zł. Zmieniły się stawki opłat godzinowych oraz ceny niektórych typów abonamentów – bez zmian pozostała cena abonamentu postojowego dla mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej.
Słowa kluczowe:
strefa parkowania, parking, postój, MSIP, pobieralne, GD
Kategoria:
Sieci transportowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Pochodzenie danych:

Zbiór danych przedstawiający zasięg stref parkowania wykonany został na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2177/17

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006