Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Publiczne punkty Hot Spot WiFi
Streszczenie:
Zbiór lokalizacji publicznych punktów Hot Spot WIFI
Słowa kluczowe:
WiFi, Hot Spot, MSIP, pobieralne, IT
Kategoria:
Usługi komunalne i łączność,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Informatyki

Basztowa 20

31-156 Kraków

Polska

it.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006