Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie 2017-2030
Streszczenie:
Zbiór danych informujących o kierunku rozwoju, zarządzania i koncepcji terenów zielonych w Krakowie w latach 2017-2030
Słowa kluczowe:
rozwój, koncepcja, tereny zielone, MSIP, pobieralne, ZZM
Kategoria:
Biologia i ekologia, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Zarząd Zieleni Miejskiej

Za Torem 22

30-059 Kraków

Polska

sekretariat@zzm.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006