Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Posterunki policji
Streszczenie:
Zbiór lokalizacji posterunków policji oraz zasięgów poszczególnych komisariatów.
Słowa kluczowe:
posterunek policji, zasięg komisariatów, komisariat, MSIP, pobieralne
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Henryka Siemiradzkiego 24

31-137 Kraków

Polska

sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006