Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Planowanie przestrzenne
Streszczenie:
Zbiór zasięgów pojedynczych miejscowych planów (obowiązujące, uchwalone-przed wejściem w życie, sporządzane) oraz ich kontury z konkretnym przeznaczeniem terenu.
Słowa kluczowe:
Rada Miasta Krakowa, akt prawa miejscowego, plany, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, inwestycje celu publicznego, MSIP, pobieralne, BP
Kategoria:
Biznes i gospodarka,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Formaty udostępniania danych:
WMS, MapServer,
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska

bp.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006