Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Fotoplan 2011
Streszczenie:
Dane rastrowe przedstawiające ortofotomapę wykonaną w roku 2011.
Słowa kluczowe:
Ortofotomapa, fotoplan, zobrazowanie, MSIP, niepobieralne, BP
Kategoria:
Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska

bp.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006