Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Ortofotomapa 2017
Streszczenie:
Dane rastrowe przedstawiające ortofotomapę wykonaną w roku 2017.
Słowa kluczowe:
ortofotomapa, zobrazowanie, mapa bazowa, MSIP, niepobieralne, GD
Kategoria:
Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006