Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Plan Pruski 1794
Streszczenie:
Plan sytuacyjny przygotowany przez Prusaków, którzy zajęli Kraków w czerwcu 1794 r., po upadku powstania kościuszkowskiego.
Słowa kluczowe:
raster, historia
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia, Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

pi.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006