Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Roślinność rzeczywista 2008
Streszczenie:
Zbiór danych zawierający informacje na temat lokalizacji roślin chronionych, miejsc wykonania zdjęć fitosocjologicznych, podziału miasta ze względu na waloryzację terenu oraz położenie wydzieleń obszarów zielonych.
Słowa kluczowe:
rośliny chronione, waloryzacja, zdjęcia fitosocjologiczne, wydzielenia, roślinność rzeczywista, MSIP, pobieralne, WS
Kategoria:
Biologia i ekologia, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska

Osiedle Zgody 2

31-949 Kraków

Polska

ws.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006