Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
KON - Krakowskie Obiekty Noclegowe (niekategoryzowane)
Streszczenie:
Dane o obiektach noclegowych (rodzaju i ilości miejsc) niebędących obiektami hotelarskimi oraz polach biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dane pochodzą z ewidencji obiektów noclegowych niekategoryzowanych prowadzonej przez Wydział ds. Turystyki.
Słowa kluczowe:
obiekty noclegowe, nocleg, miejsca noclegowe, MSIP, pobieralne, WT, KON
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Turystyki

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

wt.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006