Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
Streszczenie:
Zbiór danych, dotyczący sieci uzbrojenia terenu tzn. wszelkiego rodzaju nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń budowlanych wraz z punktami wysokościowymi.
Słowa kluczowe:
uzbrojenie terenu, sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć specjalna, punkty wysokościowe, MSIP, niepobieralne, GD, GESUT
Kategoria:
Usługi komunalne i łączność,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Formaty udostępniania danych:
WMS,
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006