Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Pozwolenia budowlane
Streszczenie:
Zbiór pozwoleń budowlanych wydawanych przez Urząd Miasta Krakowa od 2013 roku.
Słowa kluczowe:
pozwolenie budowlane, decyzja administracyjna, MSIP, pobieralne, AU
Kategoria:
Biznes i gospodarka,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Architektury i Urbanistyki

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska

au.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006