Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Aglomeracja Krakowa
Streszczenie:
Zawiera obszar aglomeracji Krakowa na rok 2016, czyli spójny zespół jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.
Słowa kluczowe:
aglomeracja, obszar aglomeracji, MSIP, pobieralne, GK
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Gospodarki Komunalnej

Osiedle Zgody 2

31-949 Kraków

Polska

gk.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006