Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Obszary rewitalizacji w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa
Streszczenie:
Lokalizacja obszarów objętych lokalnymi programami rewitalizacji.
Słowa kluczowe:
rewitalizacja, lokalny program rewitalizacji, MSIP, pobieralne, PI
Kategoria:
Biologia i ekologia, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

pi.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006