Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Likwidacja źródeł niskiej emisji 2011-2019
Streszczenie:
Zbiór danych i opracowań, dotyczących źródeł niskiej emisji - ogrzewania paliwem stałym w latach 2011-2019, przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych: sygnaturową, kartogramu, kartodiagramu czy powierzchniową.
Słowa kluczowe:
paliwo stałe, źródło ciepła, niska emisja, rodzaj ogrzewania, kartodiagram, kartogram, MSIP, pobieralne, JP
Kategoria:
Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Jakości Powietrza

Aleja Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Polska

jp.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006