Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
MPZP dla wybranych obszarów przyrodniczych - etap A
Streszczenie:
Zbiór miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych - etap A.
Słowa kluczowe:
Rada Miasta Krakowa, akt prawa miejscowego, plany, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, inwestycje celu publicznego, MSIP, obszary przyrodnicze, MPZP, raster, niepobieralne
Kategoria:
Biologia i ekologia, Biznes i gospodarka, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Sarego 4

31-047 Kraków

Polska

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006