Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Ewidencja ludności - zameldowania stałe i czasowe
Streszczenie:
Zbiór danych meldunkowych stałych i czasowych, pochodzących z bazy meldunkowej Urzędu Miasta Krakowa. Dane przedstawione za pomocą heksagonów.
Słowa kluczowe:
liczba ludności, MSIP, pobieralne, zameldowanie, zameldowanie stałe, zameldowanie czasowe, Kraków
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

msip@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006