Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Kluby rodziców z dziećmi do lat 3
Streszczenie:
Zbiór danych pokazujących lokalizacje Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 oraz zawierających informacje kontaktowe o każdym z nich.
Słowa kluczowe:
klub, kluby, rodzice, dzieci, kluby rodziców, 3 lata, opieka, MSIP, pobieralne, SZ
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

Polska

sz.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006