Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Rastry obowiązujących MPZP
Streszczenie:
Zbiór rastrów pojedynczych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Słowa kluczowe:
Rada Miasta Krakowa, akt prawa miejscowego, plany, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, inwestycje celu publicznego, MSIP, niepobieralne, BP, raster, rastry
Kategoria:
Biznes i gospodarka,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska

bp.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006