Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Uchwała krajobrazowa
Streszczenie:
Zbiór danych związanych z regulacją zasad i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zawiera informację na temat lokalizacji stref objętych regulacjami oraz istniejące i planowane trasy wylotowe.
Słowa kluczowe:
Rada Miasta Krakowa, akt prawa miejscowego, plany, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, inwestycje celu publicznego, MSIP, pobieralne, uchwała krajobrazowa, tablice reklamowe, strefy, strefa, krajobraz, ISDP
Kategoria:
Biznes i gospodarka,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Sarego 4

31-047 Kraków

Polska

bp.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006