Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Działki ewidencyjne
Streszczenie:
Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o granicach działek ewidencyjnych.
Słowa kluczowe:
Działka ewidencyjna, Granica, Jednostka ewidencyjna, Ewidencja Gruntów i Budynków, Kataster, Mapa ewidencyjna, Punkt graniczny, Numer działki
Kategoria:
Kataster,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Ograniczeniom podlegają jedynie dane osobowe podmiotów ewidencyjnych. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków jest odpłatne, z wyjątkami określonymi w art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) .

Pochodzenie danych:

Ewidencję gruntów i budynków utworzono na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych wykonanych techniką GPS, pomiarów tachimetrycznych, domiarów prostokątnych, wektoryzacji map analogowych w skalach 1:500, 1:1000. Baza ewidencji gruntów i budynków jest prowadzona w systemie informatycznym ZSOZ.

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006