Powrót do katalogu danych i usług

Usługi MSIP

Tytuł zasobu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (raster docięty do granic miasta)
Streszczenie:
Usługa WMS zawierająca informacje poglądowe z zakresu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (Struktura przestrzenna - kierunki i zasady rozwoju). Wersja usługi bez ramki mapy i legendy, zawiera raster docięty do granic miasta.
Słowa kluczowe:
MSIP, studium, Struktura przestrzenna, kierunki i zasady rozwoju, planowanie przestrzenne, usługa WMS, niepobieralne, BP
Typ usługi:
WMS,
Zobacz metadane usługi:
Właściciel danych:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska