Magiczny Kraków, msip.krakow.pl/ https://msip.krakow.pl pl-pl Thu, 04 Jun 2020 17:43:15 +0200 Bank Pomysłów - mapa https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ff45fb4b8954fcbba3677591e32286d https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ff45fb4b8954fcbba3677591e32286d ]]> Mon, 27 Apr 2020 07:26:16 +0200 Bank Pomysłów - ankieta https://msip.um.krakow.pl/Bank_pomyslow/ https://msip.um.krakow.pl/Bank_pomyslow/ ]]> Wed, 06 May 2020 07:49:22 +0200 Zameldowania stałe – stan aktualny i archiwalny https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=1a460f3e4bbc4530bd2b2307cd14ace8 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=1a460f3e4bbc4530bd2b2307cd14ace8 ]]> Wed, 06 May 2020 09:08:46 +0200 Zameldowania czasowe – stan aktualny i archiwalny https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=0cda8f68c59d4ba2ad99fe0cb2bec034 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=0cda8f68c59d4ba2ad99fe0cb2bec034 ]]> Wed, 06 May 2020 09:09:40 +0200 Ceny nieruchomości lokalowych z podziałem na dzielnice https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=007baaca8d2540c0b4bee38476f50582 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=007baaca8d2540c0b4bee38476f50582 ]]> Wed, 06 May 2020 09:11:35 +0200 Ceny nieruchomości lokalowych w Krakowie https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0130bc1da5114cf386d1cb0dd7d66b6b https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0130bc1da5114cf386d1cb0dd7d66b6b ]]> Wed, 06 May 2020 09:12:38 +0200 Efekt ekologiczny - analiza PONE https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=857df7f192d14ade8be9ac117b13adbb https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=857df7f192d14ade8be9ac117b13adbb ]]> Wed, 06 May 2020 09:14:01 +0200 MSIP - aplikacja informacyjna https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=eaac47d8b7e6417caf3bc716df059005 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=eaac47d8b7e6417caf3bc716df059005 ]]> Wed, 06 May 2020 09:15:35 +0200 MONIT-AIR Atlas Krakowa 2016 https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=81480b0233ab4163a376936410be9064 https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=81480b0233ab4163a376936410be9064 ]]> Wed, 03 Oct 2018 09:52:57 +0200 Przeglądanie historii zmian działek https://skorowidz.eco.um.krakow.pl https://skorowidz.eco.um.krakow.pl ]]> Wed, 03 Oct 2018 09:51:17 +0200