Magiczny Kraków, msip.krakow.pl/ https://msip.krakow.pl pl-pl Thu, 26 Nov 2020 14:19:04 +0100 Ocena efektów prowadzonych działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w Krakowie https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=e5b2b502a75646ec935e81faf8071ab1 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=e5b2b502a75646ec935e81faf8071ab1 ]]> Fri, 03 Jul 2020 12:32:11 +0200 Jestem AKTYWNY - mapa krakowskich przedsiębiorców w wersji statystycznej https://arcg.is/1Sni8 https://arcg.is/1Sni8 ]]> Tue, 23 Jun 2020 15:34:27 +0200 Bank Pomysłów - mapa https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ff45fb4b8954fcbba3677591e32286d https://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ff45fb4b8954fcbba3677591e32286d ]]> Mon, 27 Apr 2020 07:26:16 +0200 Bank Pomysłów - ankieta https://msip.um.krakow.pl/Bank_pomyslow/ https://msip.um.krakow.pl/Bank_pomyslow/ ]]> Wed, 06 May 2020 07:49:22 +0200 Zameldowania stałe – stan aktualny i archiwalny https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=1a460f3e4bbc4530bd2b2307cd14ace8 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=1a460f3e4bbc4530bd2b2307cd14ace8 ]]> Wed, 06 May 2020 09:08:46 +0200 Zameldowania czasowe – stan aktualny i archiwalny https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=0cda8f68c59d4ba2ad99fe0cb2bec034 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=0cda8f68c59d4ba2ad99fe0cb2bec034 ]]> Wed, 06 May 2020 09:09:40 +0200 Ceny nieruchomości lokalowych z podziałem na dzielnice https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=007baaca8d2540c0b4bee38476f50582 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=007baaca8d2540c0b4bee38476f50582 ]]> Wed, 06 May 2020 09:11:35 +0200 Ceny nieruchomości lokalowych w Krakowie https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0130bc1da5114cf386d1cb0dd7d66b6b https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0130bc1da5114cf386d1cb0dd7d66b6b ]]> Wed, 06 May 2020 09:12:38 +0200 Efekt ekologiczny - analiza PONE https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=857df7f192d14ade8be9ac117b13adbb https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=857df7f192d14ade8be9ac117b13adbb ]]> Wed, 06 May 2020 09:14:01 +0200 MSIP - aplikacja informacyjna https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=eaac47d8b7e6417caf3bc716df059005 https://msip.um.krakow.pl/portal/apps/Cascade/index.html?appid=eaac47d8b7e6417caf3bc716df059005 ]]> Wed, 06 May 2020 09:15:35 +0200