górne tło

Mapa dla architektów i planistów

>>Wyświetl mapę<<

Portal dedykowany dla planistów i architektów, zawierający warstwy takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencję gruntów i budynków, GESUT, BDOT czy strukturę własności.

dolne t�o