górne tło

Kształtowanie i ochrona środowiska

>>Wyświetl mapę<<

Portal przedstawiający dane Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Główne z nich to: źródła niskiej emisji, geologia i ruchy masowe, projekt Monit-Air-Atlas. Pozwala pozyskać informacje o środowisku, o jego zmianach dotyczących różnych zjawisk przyrodniczych lub antropogenicznych, jakie występują w Krakowie.

dolne t�o