górne tło

Mapy historyczne

>>Wyświetl mapę<<

Kompozycja mapowa zawierająca mapy historyczne z różnych okresów istnienia miasta oraz zabytki i informacje na ich temat. W portalu znajdują się skalibrowane plany miasta, odniesione przestrzennie na obecnej ortofotomapie, co pozwala na porównanie zmian, które zaszły na przestrzeni lat.

dolne t�o