górne tło

Budynki 3D CAPAP 2017

>>Wyświetl mapę<<

Aplikacja prezentuje model 3D budynków w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2. Model 3D budynków został zbudowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Model 3D powstał w oparciu o następujące dane:

W ramach bieżących zadań Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) została przygotowana aplikacja do prezentacji modelu 3D budynków z projektu CAPAP dla obszaru miasta Krakowa. Do sceny 3D zostały dodane aktualne warstwy z MSIP:

Prezentację uzupełniają hipsometria oraz ortofotomapa z 2017 roku.

Modele budynków 3D są dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.


Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.