górne tło

Przeglądarka danych archiwalnych

>>Wyświetl mapę<<

Kompozycja mapowa zawiera specjalne narzędzie Suwak czasu, które umożliwia przeglądanie archiwalnych stanów struktury własności i granic działek.

Narzędzie znajduje się z lewej strony okna mapy, poniżej narzędzi nawigacyjnych.

dolne t�o