górne tło

Nowa aplikacja mapowa w Portalu MSIP

W zakładce Aplikacje udostępniliśmy nowe opracowanie dotyczące analizy skuteczności realizacji procesu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Krakowa z uwzględnieniem warunków meteorologicznych.

Głównym celem wykonanej pracy było określenie skuteczności i efektywności działań realizowanych w Krakowie związanych z ograniczeniem niskiej emisji (PONE). W opracowaniu dokonano  analizy rozkładu stężeń pyłu PM10, pochodzących z emisji z pieców i kotłowni na paliwo stałe w Krakowie w latach 2012 – 2018, w czasie,  w którym miała miejsce likwidacja palenisk. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na podstawie zawartej umowy między Gminą Miejską Kraków, a IMGW.

Więcej informacji o opracowaniu można znaleźć tutaj.