górne tło

Demografia i ceny nieruchomości

W kompozycji Demografia i ceny nieruchomości – archiwum możesz porównać dane z różnych lat i sprawdzić jak zmieniają się ceny nieruchomości oraz ilość zameldowanych osób w Krakowie.

Dane demograficzne przedstawione zostały w formie zagregowanej za pomocą heksagonów o boku równym 250 metrów. Dane archiwalne pokazują stan na 1 stycznia każdego roku.

Dane dotyczące cen nieruchomości zostały uśrednione i przypisane do odpowiednich jednostek urbanistycznych. W kompozycji dostępne są dane z cen nieruchomości lokalowych, użytkowych i garaży.


Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.