górne tło

Budżet Obywatelski - mapa

>>Wyświetl mapę<<

W kompozycji Budżet Obywatelski – mapa możesz sprawdzić czy na dzień składania wniosku działka należy do miasta. Zgodnie z Regulaminem BO tylko na działkach miejskich można realizować zadania.

Kolorem niebieskim zostały odznaczone działki (ok 30 000), na których istnieje potencjalna możliwość realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.  

Uwaga !

Mapa jest jedynie narzędziem pomocniczym. Możliwość realizacji projektów na wybranych działkach każdorazowo będzie sprawdzana podczas oceny merytorycznej złożonych propozycji zadań.

 


Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.