górne tło

Budżet Obywatelski - mapa

 

Budżet obywatelki - logo na rok 2024

W kompozycji możesz:

  1. sprawdzić czy na dzień składania nowego wniosku działka, na której planowany jest projekt BO należy do miasta
  2. znaleźć punkty do głosowania

Mapa jest jedynie narzędziem podglądowym. Brak odznaczenia na mapie kolorem niebieskim pojedynczych działek nie dyskwalifikuje zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Ostatecznej oceny czy na wskazanej działce istnieje możliwość realizacji zadania dokona jednostka miejska oceniająca zgłoszoną propozycję zadania.

 

poglądowy obrazek fragmentu mapy z działkami pod BO

Na mapie uwidocznione jest około 30 000 działek miejskich, których status aktualizuje się automatycznie

 


Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.