górne tło

GeoPLASMA-CE - mapa potencjału płytkiej geotermii

Mapy zasobów mają charakter szacunkowy i zostały opracowane przy założeniu wykorzystania wymiennika gruntowego w typowym gospodarstwie domowym:

Wartości średnich temperatur interwałowych oraz średniej przewodności cieplnej zostały wymodelowane w ramach projektu GeoPLASMA-CE. Uwzględniono jedynie energię cieplną dostępną w wilgotnym ośrodku skalnym, pomijając przepływ wody. Może on lokalnie znacząco zwiększyć dostępną moc wymiennika, jak również – poprzez przenoszenie oddziaływań z sąsiadujących instalacji – zmniejszyć ją. W związku z powyższym udostępnione informacje nie mogą w żadnym stopniu zastąpić indywidualnego, szczegółowego modelowania i projektu wymiennika ciepła sporządzonego przez uprawnionego specjalistę w tej dziedzinie.
Źródłowa wersji portalu, na którym znajdują się dane opracowane w ramach projektu GeoPLASMA-CE jest dostępna pod adresem projektu: https://portal.geoplasma-ce.eu/webgis/krakow