górne tło

Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII

Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII

Anonimowa ankieta skierowana jest do mieszkańców i mieszkanek sześciu południowych Dzielnic Krakowa:

Ankietę można wypełnić w terminie do 27 marca br. w wersji online: link do ankiety, lub w punktach stacjonarnych, których wykaz będzie opublikowany wkrótce na stronie www.obywatelski.krakow.pl.

Celem badania jest zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek dotyczących działań Miasta na rzecz poprawy jakości życia w ich najbliższym otoczeniu.

Opracowane wyniki ankiet zostaną omówione na spotkaniach Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa: Pana Jerzego Muzyka i Pana Andrzeja Kuliga oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, które odbędą się w każdej ze wskazanych Dzielnic w okresie od kwietnia do czerwca br.

Podczas planowanych spotkań odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie dyskusja w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu.

Czekamy na Państwa opinie!