górne tło

Mapa Miejsc Edukacji Klimatycznej

Mapa przedstawia miejsca Edukacji Klimatycznej

Mapa przedstawia stworzone przez Miasto Kraków miejsca edukacji klimatycznej związane z realizacją zadań miejskich: adaptacja do zmian klimatu, gospodarki wodą, odpadami, ochroną przyrody i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Gospodarzami Projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.