Budynki 3D CAPAP 2017

Budynki 3D CAPAP 2017
Fot. MSIP Kraków

Aplikacja prezentuje model 3D budynków w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2. Model 3D budynków został zbudowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Model 3D powstał w oparciu o następujące dane:

  • obrysy 2D budynków z bazy BDOT10k,
  • dane wysokościowe z lotniczego skanowania laserowego LIDAR o gęstości 12 punktów na metr kwadratowy,
  • numeryczny model terenu (NMT )o 1 metrowym oczku siatki .

W ramach bieżących zadań Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) została przygotowana aplikacja do prezentacji modelu 3D budynków z projektu CAPAP dla obszaru miasta Krakowa. Do sceny 3D zostały dodane aktualne warstwy z MSIP:

  • granice działek ewidencyjnych z numerami,
  • obrysy budynków 2D,
  • struktura własności.

Prezentację uzupełniają hipsometria oraz  ortofotomapa z 2017 roku.

Modele budynków 3D są dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Radoslaw Lisak
Podmiot publikujący: MSIP Kraków