Katalog danych rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje

 1. Informacje ogólne

Katalog danych i usług wraz z wyszukiwarką pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić informacje o zbiorach znajdujących się w zasobach MSIP. Katalog dzieli się na dwie części Katalog danych oraz Katalog usług. W katalogu danych znajdują się zbiory, wyświetlane w kompozycjach czy aplikacjach mapowych na portalu, a w katalogu usług zebrane są usługi WMS (Web Map Service), wystawiane publicznie przez MSIP.

Podstawą prawną tworzenia i prowadzenia metadanych jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennych we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2007r.

Metadane z zakresu geoinformacji to skatalogowane informacje o zasobie, określające zawarte w nim dane pod względem: zasięgu przestrzennego, zakresu informacyjnego, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardów, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Metadane tworzone są według ścisłe określonych standardów.

Prezentujemy tutaj te najważniejsze i kluczowe.

 1. Zawartość katalogu danych i usług

W katalogu danych znajdują się m.in pola:

 • Tytuł zbioru, czyli nazwa warstwy/serwisu widocznych na portalu w kompozycjach.
 • Streszczenie, zawierające krótki opis danego zbioru
 • Słowa kluczowe, czyli słowa opisujące zbiór, zawierające między innymi słowa pobieralne i niepobieralne, mówiące o tym czy zbiór jest możliwy lub niemożliwy do pobrania przez widget Pobieranie, dostępny we wszystkich kompozycjach mapowych 2D
 • Kategoria zbioru, przypisana na podstawie standardowych kategorii w metadanych zgodnie ze standardem OGC
 • Typ reprezentacji przestrzennej, mówiący czy zbiór jest w formie wektorowym, rastrowym lub innym
 • Dostęp do danych online, w której znajdują się linki do mapy, metadanych oraz serwisu REST
 • Układ współrzędnych, w którym dane są przechowywane i udostępniane
 • Właściciel danych, czyli jednostka organizacyjna GMK odpowiedzialna za zbiór danych
 • Ograniczenia wykorzystania, mówiące o ograniczeniach w wykorzystywaniu zbiorów danych
 • Pochodzenie danych, informujące o sposobie utworzenia zbioru danych
 • Standard metadanych: ISO19115 2003/Cor.1:2006, jest to norma dostarczająca strukturę do opisu cyfrowych danych geograficznych. Norma ta definiuje elementy metadanych, dostarcza schemat i ustanawia wspólny zbiór terminologii, definicji i procedur rozbudowy metadanych.

W katalogu usług znajdują się m.in. pola:

 • Tytuł zbioru, czyli nazwa warstwy/serwisu który jest udostępniany usługą
 • Streszczenie, zawierające krótki opis danego zbioru
 • Słowa kluczowe, czyli słowa opisujące zbiór, używane podczas wyszukiwania
 • Typ usługi, czyli format, w którym usługa jest udostępniana, np. WMS (Web Map Service)
 • Adres usługi, czyli adres służący do odczytywania, podłączania w różnych programach usługi
 • Właściciel danych, czyli jednostka organizacyjna GMK odpowiedzialna za zbiór
 1. Wyszukiwarka danych i usług

Wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć zbiór, wpisując nazwę zbioru lub słowo kluczowe. W wyszukiwarce można ograniczyć szukanie zbiorów do danych możliwych lub niemożliwych do pobrania poprzez narzędzie Pobieranie, dostępne w kompozycjach mapowych 2D na portalu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2020-03-30
Data aktualizacji: 2020-03-30
Powrót