Strona główna rozwiń menu

Regulamin rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Polecamy
Mapy
MSIP -Kraków: Przeglądarka Danych Przestrzennych 3D - SimplyGeo
APLIKACJA 3D - SimplyGeo - Przeglądarka Danych Przestrzennych: zdjęcia ukośne i model 3D MESH

Zobacz Kraków z innej perspektywy korzystając z modeli 3D MESH oraz danych ukośnych z pomiarów wykonanych w 2021 i 2023 roku.   LINK DO APLIKACJI

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

NOWE!
Potencjał solarny, Profil terenu, Rysowanie 3D

Zapraszamy do korzystania z aplikacji - widżetów, które umożliwiają obliczenie Potencjału solarnego dachów, tworzenie Profili terenowych i generowanie z nich raportów oraz  Rysowanie 3D na terenie Krakowa. Aplikacje wykorzystują jako dane referencyjne modele budynków 3D powstałe z projektu GUGiK wykonane w ramach projektu CAPAP oraz dane z nalotu lotniczego pozyskane z roku 2021. Instrukcja korzystania z nowego narzędzia dostępna jest tutaj

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

BO - zbiorcze zestawienie zrealizowanych projektów
Zrealizowane Projekty Budżetu Obywatelskiego

Przejdź do mapy

MWC
Klimat Krakowa i MWC

Mapa z warstwami wynikowymi ekspertyzy związanych z klimatem Krakowa oraz miejską wyspą ciepła (MWC) w Krakowie

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Przestrzeń miejska i planowanie

Kompozycja mapowa skierowana przede wszystkim dla użytkowników branżowych, interesujących się inwestycjami oraz zagospodarowaniem miasta. Zawiera m.in. pozwolenia i decyzje architektoniczne, rejestry cen nieruchomości, miejskie plany zagospodarowania przestrzennego.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

edukacja klimatyczna
Mapa Miejsc Edukacji Klimatycznej

Mapa przedstawia miejsca Edukacji Klimatycznej

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapy Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) to dokumenty planistyczne, których obowiązek opracowania wynika z dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Uchwała krajobrazowa

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA – Reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Budżet obywatelki - logo na rok 2024
Budżet Obywatelski - mapa

  W kompozycji możesz: sprawdzić czy na dzień składania nowego wniosku działka, na której planowany jest projekt BO należy do miasta znaleźć punkty do głosowania

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Demografia i ceny nieruchomości

W kompozycji Demografia i ceny nieruchomości – archiwum możesz porównać dane z różnych lat i sprawdzić jak zmieniają się ceny nieruchomości oraz ilość zameldowanych osób w Krakowie.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapa dla architektów i planistów

Portal dedykowany dla planistów i architektów, zawierający warstwy takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencję gruntów i budynków, GESUT, BDOT czy strukturę własności.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Portal mieszkańca

Kompozycja mapowa mająca na celu pomóc mieszkańcom w ich codziennym życiu. Można tu znaleźć takie informacje jak lokalizacje posterunków policji, przystanków autobusowych i tramwajowych, publicznie dostępnych punktów WiFi, placówek samorządowych i niesamorządowych czy granic stref parkowania.

+ Czytaj dalej
Prezentacje i ankiety
Aktualności

O msip

O msip