Kompozycje mapowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klimat Krakowa i MWC

Mapa z warstwami wynikowymi ekspertyzy związanych z klimatem Krakowa oraz miejską wyspą ciepła (MWC) w Krakowie

Klimat miasta, jako obszaru o silnie widocznej antropopresji, jest od lat przedmiotem badań i zainteresowania badaczy. W związku z postępującą zmianą klimatu, klimat miast jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów badawczych w kontekście dostosowania do postępujących zmian, ponieważ w ośrodkach miejskich urodziło się lub mieszka prawie 60% ludności świata. Postępujący rozwój miast wymaga długofalowego planowania i szukania nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałaniu negatywnym skutkom rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz zmian klimatycznych.

W związku z tym, w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005), została opracowana „Ekspertyza Miejskiej Wyspy Ciepła w Krakowie”, a w jej następstwie „Inwentaryzacja obszarów szczególnie wrażliwych (MWC) pod zalecenia z błękitno-zielonej infrastruktury”.

„Ekspertyza Miejskiej Wyspy Ciepła w Krakowie” została wykonana na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa (umowa nr GK/032.22.2023; W/I/975/GK/3/2023; GK-06.042.2.2023.NG). Dokument powstał jako realizacja działania C4 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał/opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji. Autorzy opracowania: dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), mgr Mateusz Durka (Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji).

„Inwentaryzacja obszarów szczególnie wrażliwych (MWC) pod zalecenia z błękitno-zielonej infrastruktury” powstała jako realizacja działania C4 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał/opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji. Autorzy opracowania: mgr Natalia Gajewska (Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu), oraz mgr Mateusz Durka (Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji).

Oprócz tego prezentowane są wyniki projektu Monit-Air z 2016 r. oraz mapa pokrycia terenu wykonana przez Polską Agencję Kosmiczną na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2.

pokaż metkę
Autor: Mateusz Durka
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2023-07-17
Data aktualizacji: 2023-08-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź