Kontakt

Wydział Geodezji UMK

Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, p.300

e-mail: msip@um.krakow.pl

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera MSIP

 

Uprzejmie informujemy, że wydanie wypisu z rejestru  gruntów, wyrysu z mapy ewidencji gruntów, kopii mapy zasadniczej i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego dla Miasta Krakowa  odbywa się każdorazowo na wniosek, który stanowi załącznik procedury zewnętrznej Wydziału Geodezji GD-2 zamieszczonej na stronie internetowej BIP Miasta Krakowa tutaj: GD-02

 

W obecnej sytuacji wniosek można złożyć: osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji na ul. Grunwaldzkiej 8, pocztą tradycyjną, na adres poczty elektronicznej: wnioski.geodezja@um.krakow.pl lub poprzez platformę e-PUAP.

  • Złożenie wniosku drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail Referatu Udostępniania Danych z Baz Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji: wnioski.geodezja@um.krakow.pl nie zwalnia Wnioskodawcy, z obowiązku dostarczenia formularza wniosku z Jego podpisem w oryginale za wyjątkiem przedłożenia wniosku na w/w skrzynkę wraz z:       
    • podpisem elektronicznym
    • bezpiecznym podpisem elektronicznym
    • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
  • Chcąc złożyć wniosek poprzez platformę e-PUAP, należy przygotowany wcześniej jako oddzielny plik – formularz wniosku dołączyć jako załącznik do pisma ogólnego do tut. Urzędu. Można skorzystać z Karty Usługi w procedurze GD-2 na Portalu Elektronicznych Usług Szczegóły usługi - PEU (um.krakow.pl)
  • Złożenie wniosku może odbyć się również za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

Po zarejestrowaniu wniosku  w tut. Wydziale osoba realizująca wniosek skontaktuje się z Wnioskodawcą mailowo przesyłając Dokument Obliczenia Opłaty ze wskazaną kwotą do zapłaty oraz numerem rachunku.

Sprawy prowadzi referat GD-10, kierownik referatu: Katarzyna Kasprzak, Katarzyna.Kasprzak@um.krakow.pl

 

 

Formularz kontaktowy

Kod weryfikujący