Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mapy Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) to dokumenty planistyczne, których obowiązek opracowania wynika z dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

 

MZP i MRP stanowią podstawę do oceny ryzyka powodziowego oraz podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, działalności gospodarczej, środowiska i dziedzictwa kulturowego.


Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2021-03-24
Data aktualizacji: 2022-11-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź