Powrót do katalogu danych i usług

Usługi MSIP

Tytuł zasobu:
Usługa WMS - Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Streszczenie:
Usługa WMS zawierająca jednolity, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o geodezyjnych sieciach uzbrojenia terenu w tym sieci ciepłownicze, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, specjalne i inne wraz z punktami wysokościowymi.
Słowa kluczowe:
uzbrojenie terenu, sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć specjalna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa, punkty wysokościowe, MSIP, niepobieralne
Typ usługi:
WMS,
Właściciel danych:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska