Powrót do katalogu danych i usług

Usługi MSIP

Tytuł zasobu:
Usługa WMS - Ewidencja gruntów i budynków
Streszczenie:
Usługa WMS zawierająca jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Słowa kluczowe:
MSIP, Działka ewidencyjna, Granica, Jednostka ewidencyjna, Ewidencja Gruntów i Budynków, Kataster, Kontur gleboznawczej klasyfikacji, Lokal, Mapa ewidencyjna, Punkt graniczny, Użytek gruntowy, Władający, Właściciel, Numer działki, niepobieralne
Typ usługi:
WMS,
Zobacz metadane usługi:
Właściciel danych:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska