Powrót do katalogu danych i usług

Usługi MSIP

Tytuł zasobu:
Usługa WMS - Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOT500)
Streszczenie:
Usługa WMS zawierająca jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o obiektach topograficznych w skali 1:500.
Słowa kluczowe:
BDOT, baza danych obiektów topograficznych, sieć wodna, sieć komunikacyjna, pokrycie terenu, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, punkty wysokościowe, MSIP, niepobieralne
Typ usługi:
WMS,
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl