Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Mapy hałasu
Streszczenie:
Opracowania kartograficzne pokazujące rozkład hałasu, złożony z warstw dotyczących emisji, imisji, przekroczeń i wrażliwości na podstawie pomiarów w latach 2012 i 2017.
Słowa kluczowe:
mapa hałasu, wrażliwość na hałas, przekroczenia, 2012, 2017, MSIP, pobieralne, WS
Kategoria:
Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska

Osiedle Zgody 2

31-949 Kraków

Polska

ws.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006