Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Plan Krakowa 1944
Streszczenie:
Opracowany i wydany przez Niemców wielkoformatowy plan obrazuje nowe, po przyłączeniach w 1941 r., granice Krakowa.
Słowa kluczowe:
raster, historia
Kategoria:
Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

pi.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006