Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Plan z atlasu Kummerer 1855
Streszczenie:
Plan stanowiący fragment atlasu Galicji Kummerer-Kummersberga \"Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem grossherzogthume Krakau...\" obejmuje miasto w obrębie Plant, Stradom, Kazimierz, Smoleńsk, Kawiory, Czarną Wieś, Nową Wieś, Piaski, Kleparz i Wesołą. Dodatkowo w narożniku plan okolic Zawichostu.
Słowa kluczowe:
raster, historia
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia, Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

pi.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006