Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Osnowa geodezyjna
Streszczenie:
Zbiór punktów osnowy geodezyjnej poziomej oraz wysokościowej zapisanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
Słowa kluczowe:
osnowa, sieć geodezyjna, punkt osnowy, osnowa pozioma, osnowa wysokościowa, współrzędne, wysokość, pomiar, MSIP, pobieralne, GD
Kategoria:
Lokalizacje i sieci geodezyjne,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Formaty udostępniania danych:
WMS,
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006