Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Struktura własności
Streszczenie:
Mapa pokazująca struktury własności poszczególnych nieruchomości na terenie Krakowa.
Słowa kluczowe:
właściciel, najemca, użytkowanie wieczyste, MSIP, niepobieralne, GD
Kategoria:
Biznes i gospodarka,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

gd.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006